Sunday, November 30, 2008

Pasko sa Pilipinas

Kumukuti-kutitap,
bumubusi-busilak
Ganyan ang indak ng mga bombilya

Kikindat-kindat, kukurap-kurap
Pinaglalaruan ang iyong mga mata

Kumukuti-kutitap,
bumubusi-busilak
Ganyan ang kurap ng mga bituin
Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok
Koronahan ng palarang bituin

Iba't ibang palamuti
Ating isabit sa puno
Buhusan ng mga kulay
Tambakan ng mga regalo
Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok
'Wag lang malunod, sasabihin (Pupulu-pulupot)
Paikot nang paikot
Koronahan ng palarang bituin

Dagdagan mo pa ng kendi
Ribbon eskoses at bonita
Habang lalong dumadami
Regalo mo'y dagdagan

1 comment:

Maus said...

hello grace
salamat sa pag post nito nakikikanta lang po hehehe